இந்த மாட்யூலில், உங்கள் உண்மையான அடையாளத்தை வைத்துக்கொண்டு, பிராண்டுகளோடு பரஸ்பரம் லாபகரமாக இருக்கும் உறவை பிராண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் மூலம் இன்ஸ்டாகிராமில் எப்படி பணம் சம்பாதிப்பது என்பது பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோர்ஸ் முடித்தீர்களா? இங்கே மேலும் பிராண்டட் கண்டெண்ட் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.