இந்த மாட்யூலில், பிளாட்பார்மில் உள்ள திறமையானவர்களுக்கு நடுவே எப்படி ஒரு தனித்துவமான அடையாளம் உருவாக்கி, “இன்ஸ்டாகிராமில் தனித்துவமாக இருப்பது” என்பது பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.ஆர்வத்தை தூண்டும் ப்ரொஃபைல் உண்டாக்குவது,இன்ஸ்டாகிராமில் எல்லா சர்பேஸ்களையும்உபயோகிப்பது மற்றும் உங்கள் ரசிகர்களோடு தொடர்பு கொள்வது பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

கோர்ஸ் முடித்தீர்களா?இன்ஸ்டாகிராமில் தனித்துவமாக இருப்பது பற்றி நீங்கள் மேலும் இங்கே கற்றுக் கொள்ளலாம்.