ವೀಡಿಯೊ ವಿಷಯವು ಯಾವುದೇ Instagram ಖಾತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು Instagram ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ.