ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು Instagram ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಬೆದರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯುವಿರಿ.

ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವಿರಾ? ನೀವು Instagram ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಕರಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.