ఈ మాడ్యూల్‌లో, మేము మీకు Instagram‌లోని Remix & Collabs అనే రెండు ఫీచర్‌లను పరిచయం చేస్తాం. తోటి క్రియేటర్‌లతో సరదాగా ఇంకా ఆకర్షణీయమైన మార్గాల్లో కలిసి పని చేయడానికి ఇది మీకు సహాయపడుతుంది.

కోర్సు పూర్తి చేశారా? Reels ను ప్రారంభించండి.