చక్కని సౌండ్ మీ వీడియోల నాణ్యతను మరింతగా పెంచుతుంది. మీ Instagram వీడియోలను అమెచ్యూర్ స్థాయి నుంచి ప్రొఫెషనల్‌గా మార్చేలా అద్భుతమైన నాణ్యత గల ఆడియోను రికార్డు చేయడం గురించి ఈ మాడ్యూల్‌లో తెలుసుకుందాం.