ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫലപ്രദമായ ഉള്ളടക്കം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിന് Instagram Video യുടെ ലോംഗ്‌ഫോം വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു.

കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയോ? നിങ്ങൾക്ക് Instagram Video-യെ കുറിച്ച് ഇവിടെനിന്നും കൂടുതലറിയാനാകും.