இந்த மாட்யூலில், எப்படி வியின்நீண்ட வகை வீடியோக்கள் வைத்து இன்ஸ்டாகிராமில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் கண்டெண்ட் உருவாக்கலாம் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம்.

படிப்பை முடித்தீர்களா? இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோ பற்றி இங்கே மேலும் அறியலாம்